top of page
Dwór Karwacjanów  - fot. Magdalena Zalesko.jpg

MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY W GORLICACH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

XXXI MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY - GORLICE 2024

2 - 10 LUTEGO 2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2024 r.
Koszt kursu: 1600 zł
 

Dane zgłaszającego - SOLISTA

 
 
Dziękujemy za przesłanie!

XXXI MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY - GORLICE 2024

2 - 10 LUTEGO 2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2024 r.
Koszt kursu: 1600 zł
 

Dane zgłaszającego - ZESPÓŁ

 
Dziękujemy za przesłanie!
Koszt Kursu:

Solista: wpisowe – 450,- zł + koszty wyżywienia i zakwaterowania – 1.150,- zł od osoby

Zespół: wpisowe – 450,- zł od zespołu + koszty wyżywienia i zakwaterowania – 1.150,- zł od osoby

Możliwy jest udział w kursie bez zakwaterowania i wyżywienia – całkowity koszt – 450, zł

W ramach kursu gwarantowane są 4 lekcje z profesorem, praca z akompaniatorem i udział w koncertach.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Biura Kursu Mistrzowskiego w Gorlicach

Biuro Kursu Mistrzowskiego w Gorlicach
Halina Promińska, 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 27 m. 8

konto bankowe: 87 1240 2034 1111 0010 0254 6763

tytuł wpłaty: Wpłata na kurs muzyczny
tel. kom.: 601 80 67 37, 601 31 57 81 | e-mail: h.prominska@bkhp.pl

Fomularz - soliści
Formulrz - zespół
bottom of page