top of page
Dwór Karwacjanów  - fot. Magdalena Zalesko.jpg

MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY W GORLICACH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

XXX MISTRZOWSKI KURS MUZYCZNY - GORLICE 2023

3 - 11 LUTEGO 2023

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2023 r.
Koszt kursu: 1500 zł
 

Dane zgłaszającego - SOLISTA

 
 

Dane zgłaszającego - ZESPÓŁ

 
Dziękujemy za przesłanie!
Koszt Kursu:

Solista: wpisowe – 450,- zł + koszty wyżywienia i zakwaterowania – 1.050,- zł od osoby

Zespół: wpisowe – 450,- zł od zespołu + koszty wyżywienia i zakwaterowania – 1.050,- zł od osoby

Możliwy jest udział w kursie bez zakwaterowania i wyżywienia – całkowity koszt – 450, zł

W ramach kursu gwarantowane są 4 lekcje z profesorem, praca z akompaniatorem i udział w koncertach.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Biura Kursu Mistrzowskiego w Gorlicach

Biuro Kursu Mistrzowskiego w Gorlicach
Halina Promińska, 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 27 m. 8

konto bankowe: 87 1240 2034 1111 0010 0254 6763

tytuł wpłaty: Wpłata na kurs muzyczny
tel. kom.: 601 80 67 37, 601 31 57 81 | e-mail: h.prominska@bkhp.pl

bottom of page